ინტელექტუალური შესაძლებლობების განსასაზღვრი პირველი ტესტები შეიქმნა მეოცე საუკუნის დასაწყისში საფრანგეთის მთავრობის დაკვეთით. მრეწველობა ვითარდებოდა ძალიან სწრაფი ტემპებით. ამიტომ სჭირდებოდათ კვალიფიციური სპეციალისტების დიდი რაოდენობა.. რა თქმა უნდა, მთავრობას უნდოდა ფული ძირითადად დაეხარჯა იმ ბავშვების განათლებისათვის, რომლებსაც სწავლის უნარი ჰქონდათ. ამასთან დაკავშირებით გაჩნდა მოთხოვნა უკვე სკოლაში მისვლისას გამოეყოთ „ხორბლის მარცვლები ბზისგან „ ანუ ასაკის შესაბამისად განვითარებული ბავშვები გამოერჩიათ გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვებისგან. საჭირო იყო ...

მე-19 საუკუნის დასაწყისში, საფრანგეთის მთავრობამ ფსიქოლოგ ალფრედ ბინეტს სთხოვა, შეექმნა სტანდარტული ტესტი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა იმ მოსწავლეთა გამოვლენა, რომლებიც სირთულეს აწყდებოდნენ სასკოლო პროგრამის დაძლევისას. ალფერდ ბინეტმა და მისი კოლეგამ თეოდორე საიმონმა შექმნეს კითხვარი, რომელიც ორიენტირებული იყო მოსწავლეებში გამოევლინა ისეთი თვისებები როგორიც არის ყურადღება, მეხსიერება და პრობლემათა გადაჭრის უნარი ( ტესტი არ იყო დაფუძნებული სასწავლო კურიკულუმზე ) ასეთი კითხვარის მეშვეობით ...