ესტონეთის მოსახლეობა დაახლოებით 1.3 მილიონს შეადგენს. ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტს e-სახელმწიფოს მშენებლობა წარმოადგენს, რაც ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაზრდასა და ინოვაციური და მოსახერხებელი საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. e-სახელმწიფო – ეს არის ცხოვრების წესი , რომელიც აფასებს სიმარტივეს , დროს, კომფორტს და რესურსების ეკონომიას, რაც მდგრადი განვითარებისა და მაღალი ხარისხის გარემოს შექმნის საწინდარია. დღეს ინტერნეტს ესტონეთის მოსახლეობის 78.4% (16-74) იყენებს, 75%-ს კი მასზე ხელი ...