1. ან კაცობრიობა დაამთავრებს ომს, ან ომი დაამთავრებს კაცობრიობას. 2. თავისუფლება სწავლის გარეშე საშიშია, სწავლა თავისუფლების გარეშე კი ამაოება. 3. ბრიყვი იმის გამო განიცდის წარუმატებლობას, რომ რთული მარტივად ეჩვენება, ჭკვიანი კი იმიტომ, რომ მარტივი რთულად ეჩვენება. 4. ადამიანები, რომლებიც შეუძლებელს ხდიან მშვიდობიან რევოლუციას, ძალადობას გარდაუვალს გახდიან. 5. მიუტევეთ თქვენს მტრებს, მაგრამ არასდროს დაივიწყოთ მათი სახელები. 6. ნუ იკითხავთ რა შეუძლია გააკეთოს ქვეყანამ ...