“ვერცერთი პიროვნება და ორგანიზაცია ვერ გახდება დიდად წარმატებული, თუ წინ დიდი წინააღმდეგობა არ შეხვდება.” ვფიქრობ დიდი წარმატებისა და დიდების მიღწევა შეუძლებელიც კია, თუ ამ წინადადების არსს, ღრმად არ ჩავწვდებით. სამწუხაროა, რომ ადამიანთა დიდი ნაწილი უგულისყუროდ ეკიდება, წარმატების ამ წესს. დღეს ბევრ ახალგაზრდას ეშინია და უფრთხის თუნდაც მცირე წინააღმდეგობასაც კი. მათ არ სურთ კრიტიკის ტალღას შეეჩეხონ და მათი გონება დაბინდულია, იმ ...

არსებობს 5 ძირითადი წინააღმდეგობა, რომელიც ჩვენი პოტენციალის რეალიზებაში გვიშლის ხელს: წინააღმდეგობა #1: მიმართულების ნაკლებობა პირველი წინააღმდეგობა ნათელი მიზნებისა და ამოცანების ნაკლებობაა, ეს არის კარგად გათვლილი და გაწერილი მოქმედების გეგმის არქონა. როდესაც კარგად იცით რა გსურთ და როგორ აპირებთ მის მიღწევას, სწორედ მაშინ ერთვება თამაშში თქვენი შემოქმედებითი უნარი, იბადება ახალი აზრები და იდეები, რომლებიც თავის მხრივ, გვეხმარებიან გავხდეთ უფრო ძლიერები და ...