“სტილი უნდა ამტკიცებდეს, რომ ვიღაცას სჯერა იდეის; არა მარტო ფიქრობს, არამედ გრძნობს მას.” 1882 წლის 8 აგვისტოდან – 24 აგვისტოს შუალედში, ფრიდრიხ ნიცშემ შეადგინა 10 სტილისტური წესი მწერლებისთვის. ის ინტენსიურად სწერდა რუსეთში დაბადებულ მწერალს, ლუიზა ანდრეას სალომეს.21 წლის ლუიზათი აღფრთოვანებულმანიცშემ,გადაწყვიტაისარამარტოთავის ინტელექტუალურ პროტეჟედ, არამედ ცოლად გაეხადა და მეორე შეხვედრის დროს ხელი სთხოვა.მიუხედავად იმისა, რომ ანდრეას სალომემ უარით უპასუხა და მათ შეწყვიტეს ...