”იმისათვის რომ ადამიანმა ცხოვრება შეძლოს, ან უსასრულობას ვერ უნდა ხედავდეს, ან ცხოვრების ისეთი განმარტება ჰქონდეს, რომელიც სასრულობას უსასრულობასთან დააკავშირებს.“ 50 რომ შეუსრულდა, ლევ ტოლსტოის სულიერი კრიზისი შემოაწვა. თავის უდიდესი ნამუშევრების მიღმა იგი ხედავდა, რომ მისი მიზანმიმართულობა ნელნელა ცნობადობასთან და საზოგადო აღიარებასთან ერთად იკლებდა. მიუხედავად იმისა რომ უდიდესი მამულები ჰქონდა, ჰქონდა შესანიშნავი ჯანმრთელობა თავისი ასაკისათვის, ჰყავდა ცოლი და 14 შვილი. ჰქონდა ...

ჩვენი დანიშნულების ობიექტური ხასიათი, კაცობრიობის ისტორიული წარსულიდანაც ნათლად ჩანს, თორემ რად იქნებოდა ჩვენთვის უკვდავი თემისტოკლე და ფიდიასი, არისტოტელე და პლატონი, ალექსანდრე და ნაპოლეონი, რომელთაც გაცილებით უკეთ შეეძლოთ მოეწყოთ თავიანთი პირადი ბედნიერება. მაშინ მათ მაგიერ კაცობრიობის გმირთა პანთეონში პირველი რიგი დათმობილი ექნებოდათ ალკიბიადესა და კრასუსს, კატილინასა და ლუკულუსს, მაშინ მაჰმადი და ბუდა, კონფუცი და ქრისტე თავს დახრიდნენ ეპიკურესა და არისტოკრატ რომაელთა ...