600 კილომდე გრიზლისა და კაცის საოცარი მეგობრობის კადრები. ...

თანაგრძნობა, თანამშრომლობა, სამართლიანობა და ურთიერთმოქმედება–სხვების კეთილდღეობაზე ზრუნვა ერთი შეხედვით ძალიან ადამიანური თვისებებია. მაგრამ ფრანს დე ვაალი პრიმატებზე და სხვა ძუძუმწოვრებზე ჩატარებული ქცევითი ტესტების გასაოცარი ვიდეო ჩანაწერების საშუალებით გვაჩვენებს რამდენი საერთო მორალური თვისება გვაქვს ჩვენ ყველას. ...