ფსიქოლოგი ოტო კერნბერგი წყვილებს რომელთაც თანაცხოვრება სურთ შემდეგი სახის რჩევას აძლევს: “მე ვუსურვებდი მათ დამტკბარიყვნენ საკუთარი თავითა და ერთმანეთით. არ ღირს შეზღუდვა თავსმოხვეული წარმოდგენებით იმის შესახებ თუ რა არის სექსში სწორი და არასწორი, არ უნდა ეშინოდეთ ფანტაზიორობის, სჯობს ეძებდნენ და პოულობდნენ სიამოვნებას. ამის გარდა მნიშვნელოვანია, რომ მათი ყოველდღიური ცხოვრება დაფუძნებული იყოს საერთო სურვილებზე. ვალდებულებების განაწილებისთვის ერთად უნდა გადაწყვიტონ მათ წინაშე ...