ყველა ჩვენგანს ერთხელ მაინც უნატრია ჰქონოდა ცვლილებების შესაძლებლობა ან ეპოვნა ადამიანი,რომელიც ხელს შეუწყობდა გამხდარიყო უკეთესი. ალბათ დიდი სიხარულით მივიღებდით ადამიანს, დიდი წიგნით ხელში, სადაც თავმოყრილი იქნებოდა ყველა საიდუმლო,რისი ცოდნაც გვჭირდება საკუთარ თავზე,ჩვენს მიზნებზე და რაც მთავარია იმაზე, თუ როგორ შევძლოთ დასახული მიზნის მიღწევა. ვინ იცის, იქნებ ეს სტატია დაგეხმაროთ ამაში. უპირველესად, აუცილებელია განვსაზღვოთ ის თუ რა გვსურს,თუმცა მთავარი ის არის,რომ ...