“თუ სხვა მიზეზი არ არსებობს, მიზეზი დედაშენია!“ ფროიდი. დამნაშავე აღმოჩენილია: ყველა შენი პიროვნული კრიზისი, წარუმატებლობა, დაბალი თვითშეფასება, მძიმე ემოციური მდგომარეობა, შენი ბრალი არ არის, დედაშენის ბრალია. ცხადია, ამ აზრმა ჯერ კიდევ არ დაკარგა ძალა, რადგან ადამიანებს ძალიან გვიჭირს პასუხისმგებლობა ბოლომდე ავიღოთ საკუთარ თავზე, არავინ გავხადოთ მოზიარე ჩვენი წარუმატებლობის, მარტომ ვზიდოთ ტვირთი. თუკი დამნაშავე აღმოჩენილია, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. როგორ დავსაჯოთ დედა? ...