ფაქტია – თუ იღბლიანობა ხშირად წარმოადგენს კვლევისა და განხილვის საგანს (ეს გასაგებიცაა – ყველას ეხალისება რჩევების დარიგება იმის შესახებ, თუ როგორ მიაღწიო წარმატებას ), უიღბლობას გაცილებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა და, როგორც წესი, ბრალდება გარემოებას ან ბედს, ანუ იმ ობიექტურ ფაქტორებს, რომელსაც ვერ შეებრძოლები. ხანდახან ადამიანი ერთგვარი გამბედაობითა და თავმოწონებითაც კი აღიარებს ხოლმე, რომ ის უიღბლოა, “looser“–ია, მაგრამ არასოდეს იტყვის, რომ ...

ადამიანთა უმრავლესობა მართებულად მსჯელობს საგნებსა და მოვლენებზე, ეს მათი უმეცრების – ადამიანის ყველაზე მართებული ბუნების შედეგია. ყოველგვარ ცოდნას ორი უკიდურესი წერტილი აქვს, რომლებიც ერთმანეთს თანხვდება. ერთია სრული და ბუნებრივი უმეცრება, ადამიანის დაბადაბიდანვე თანდაყოლილი თვისება. მეორე უკიდურესობას კი აღწევენ მხოლოდ სულით დიადნი, რომლებმაც შეიცნეს ყველაფერი, რისი შეცნობაც ადამიანის გონებას შეუძლია, მერეღა მიხვდნენ, რომ არაფერიც არ იციან და , ამრიგად დაუბრუნდნენ ამ ...

თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში, დღევანდელ საქართველოში, ხშირად გაიგონებთ ცინიკურ მსჯელობას თემაზე, რა საჭიროა წიგნები, რომანები, ზღაპრები და საერთოდ ზედმეტი დრომოჭმული სენტიმენტები. დღევანდელ რაციონალიზმის და ე. წ “გარდამავალი კაპიტალიზმის” ეპოქაში, არამყარი პოლიტიკური წყობის, ლარის თუ ეკონომიკური კურსის პირობებში, ხომ საერთოდ ერთადერთ მყარ ღირებულებად მხოლოდ მატერიალური აქტივები, სახლები . აგარაკები. მანქანები და ყველაზე უარეს შემთხვევაში ქაღალდის კუპიურა გვეიმედება. დღევანდელ მსოფლიოს პრეტენზია აქვს განსაკუთრებულ ...

ტყუილის თქმა, ეს არის ქცევის ფორმა, რომლის დროსაც ხდება რეალობის განზრახ დამახინჯება სასურველი მიზნის მიღწევის, თუ უსიამოვნო შედეგის თავიდან ასაცილებლად. არსებობს განსხვავებული ფენომენიც – მიფომანია, ანუ ადამიანის პათოლოგიური სწრაფვა ტყუილისა და რეალობის დამახინჯებისაკენ, რასაც განაპირობებს პიროვნების ისტერიული მდგომარეობა, ყურადღების ცენტრში ყოფნისა და საკუთარი განსხვავებულობის წარმოჩენისაკენ სწრაფვა. იმისთვის, რომ გავერკვეთ, თუ როგორ დავძლიოთ ტყუილი, აუცილებელია პირველ რიგში გავცეთ პასუხი შეკითხვებს, რა ...

იცოდე, თუ გსურს, გაიგო, შენს ირგვლივ მყოფთაგან ვინ როგორია, რაიმე ცუდი ჩაიდინე, ოღონდ ისეთი კი არა, ქვეყანა რომ დააქციო, არა, მცირედი, გაგიჭირდება თუ რა შენ ეს, გერასიმე – ხანდახან განგებ რაიმე სისულელე წამოროშე, მოკლედ, ილაპარაკე მოფიქრებულად და ვინც ყველაზე სულელია, ყველაზე მეტად გაიოცებს, ის წავა, მოჰყვება ათასგან შენსას, თავისი თავი რომ აღიმაღლოს, ანდა გერასიმე, ღმერთმა დაგვიფაროს და შენისთანა გამოსული კაცი ...

„ეხუტებით მოყვასთ და ამისათვის კეთილ სიტყვებს ჰპოვებთ.ხოლო გეტყვით თქვენ თქვენი სიყვარული მოძმისადმი თქვენდამივე უკეთური სიყვარულია“(ფრიდრიხ ნიცშე „ესრედ იტყოდა ზარატუსტრა“) ვეხუტებით ერთმანეთს და ერთმანეთში ვეძიებთ საკუთარ მე-ს. ადამიანს არ ძალუძს ყოფნა გარეშე მეორე ადამიანისა, რადგან მეორე ადამიანი იგივე საკუთარი თავია.“თქვენი უკეთური სიყვარული თავისადმი ჰქმნის თქვენ მარტოობას საპყრობილედ“(ფრიდრიხ ნიცშე  „ესრედ იტყოდა ზარატუსტრა“ ) და ზარატუსტრამ რა იცოდა რომ მისი საპყრობილე  მილიარდობით ადამიანს ...

1. რამდენ სისულელეს ამბობენ იმის ცდაში, იქნებ რამე ახალი წამომცდესო. 2. შემთხვევითობა არ არსებობს! ყველაფერი გამოცდაა, ან დასჯა, ან ჯილდო, ან კიდევ წინასწარჭვრეტა. 3. სასაცილოდ აგდება სხვისი ხშირად მხოლოდ ჭკუის სიღატაკეს ამტკიცებს. 4. ყოველი ადამიანი დამნაშავეა იმ სიკეთის გამო, რომელიც მან არ გააკეთა. 5. ფულის ნაკლებობა კი არა, ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობა ხდის სახელმწიფოს უძლურს. 6. უზომოდ პატარა ადამიანებს უზომოდ დიდი ...

ვირჩევთ მსოფლიოს ლიდერს !  არჩევნებში მონაწილეობას იღებს 3 კანდიდატურა. ქვემოთ მოცემულია კანდიდატთა დახასიათება. კანდიდატი 1: აქვს ლიდელური თვისებები. ჭკვიანია და არის მუდამ მხიარული. .არის მსუქანი, უყვარს დალევა და ბევრს ეწევა.   კანდიდატი 2 :ინტელიგენტური გარეგნობის, მშვიდი და გაწონასწორებული. ძალიან უყვარს ქალები. კანდიდატი 3: ხალხი იცნობს, როგორც მტკიცე ხასიათის ადამიანს. აქვს ლიდერული თვისებები, შეუძლია ხალხზე დიდი გავლენის მოხდენა. წარსულში იყო ომის ...

არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა 3 კანდიდატი. ქვემოთ მოცემულია კანდიდატთა დახასიათება. კანდიდატი 1 : აქვს ლიდელური თვისებები. ჭკვიანია და არის მუდამ მხიარული. .არის მსუქანი, უყვარს დალევა და ბევრს ეწევა. კანდიდატი 2 :ინტელიგენტური გარეგნობის, მშვიდი და გაწონასწორებული. ძალიან უყვარს ქალები. კანდიდატი 3: ხალხი იცნობს,როგორც მტკიცე ხასიათის ადამიანს. აქვს ლიდერული თვისებები, შეუძლია ხალხზე დიდი გავლენის მოხდენა. წარსულში იყო ომის გმირი. სამივე კანდიდატი იყო ისატორიული ...

ჰარმონია უპირველეს ყოვლისა არის შინაგანი კომფორტისა და კმაყოფილების შეგრძნება. ეს მიიღწევა მაშინ როდესაც ადამიანი იქცევა მისი სიღრმისეული ღირებულებების და არა გარე სტერეოტიპების მიხედვით და მიაჩნია, რომ მისი ქცევა შეეფერება მისი ცხოვრების დანიშნულების სუბიექტურ შეგრძნებას. მაგალითად, თუ ქალი გრძნობს, რომ მისი დანიშნულება დიასახლისობაა და ის სიამოვნებას იღებს მისი ყოველდღიური საქმეების კეთების დროს – ის წარმატებულია. ეს შეგრძნება ჰგავს ოკეანეს ფსკერს, სადაც ...