გთავაზობთ საინტერესო კონცეფციას, რომელიც ოდესმე გამომიყენებია ჩემს სემინარებში წლების განმავლობაში. 0მინდა გელაპარაკოთ ფანტაზიაზე, თეორიაზე, ფაქტზე. ამ კონცეფციის ძირითადი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაფერს აქვს თავისი წარმოშობა ფანტაზიის სახით, რომლის თავგადასავლის სული თეორიაში მდგომარეობს და შემდეგ, ყველაფერი საკმარისად თამამი ფაქტი ხდება. ფანტაზია კოსმოსი სავსეა ენერგიის კრეატიული ფორმით. წარმოსახვა ერთ-ერთი გონებრივი შესაძლებლობაა და მას ფანტაზიის დროს ვიყენებთ. აქტიურ წარმოსახვას შეუძლია ნათელი სურათის ...