”ლამაზ სხეულში ლამაზი სულია” . ცუდად არ გამიგოთ ეს გამოყენებული ფრაზა, რადგანაც დღეს მინდა სწორედ ამ სილამაზის არსზე გესაუბროთ. ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, მისი შინაგანი ასაკი პირდაპირპროპორციულადაა კავშირში გარეგნობასა და ხასიათთან. პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია სიყვარული, შეუძლია ბედნიერება, შეუძლია სითბოს გამოხატვა, სიკეთის კეთება და მრავალი სხვა დადებითი ქმედება, მერწმუნეთ მისი თვალები ყოველთვის სავსე იქნება ბრჭყვიალა ციმციმა ნათურებით, ეს ყოველივე კი ნათლად აისახება ...