1. მსოფლიოში მხოლოდ ერთი კანონი არსებობს – გააბედნიერო საყვარელი ადამიანი. 2. ყველაფრის შეცნობა შეიძლება, თუმცა ყველაზე ძნელი საკუთარი თავის შეცნობაა. 3. სისხლიანი სისულელეები გამოუსწორებელია. 4. ადამიანი ერთადერთი ცოცხალი არსებაა დედამიწაზე, რომელმაც იცის, რომ უნდა მოკვდეს. 5. ყველაზე ჭკვიანი მამაკაცი უგუნურს ემსგავსება, როცა უყვარს. ყველაზე ქარაფშუტა ქალიშვილი ჭკვიანდება, რომ შეიყვარებს. 6. კაცისა და ქალის მეგობრობას საფრთხეს უქმნის დაღამება. 7. ქალი გულგრილია ...