ციფრული ტექნოლოგიის განვითარებამ სოციალური ქსელების, ტელეფონისა და ”სკაიპის” დახმარებით შესაძლებელი გახადა ადამიანური ურთიერთობების სქემის გაიოლება. საზღვრებსა და მანძილს უკვე აღარ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენგან შორს მყოფ ადამიანებთან დაკავშირება ნებისმიერ დროს შეგვიძლია და თანაც ძალიან მარტივად. თუმცა, ამან უფრო რთული პრობლემა წარმოქმნა, რომელიც დღითიდღე აქტუალური ხდება. ეს სოციოფობიის პრობლემაა. მთელ სირთულეს ადამიანებთან რეალურ სამყაროში ურთიერთობა წარმოადგენს, თუმცა, ჩვენ სოციოფობია სიმორცხვეში არ ...