ფილოსოფოსების მსჯელობის და დავის საგანი ოდიდგანვე იყო თემა, თუ რა არის განსხვავება განათლებასა და ინდოქტრინაციას შორის, თავიანთ აზრს ამ საკითხზე გამოთქვამდნენ ისეთი დიდი სწავლულები, როგორიც იყო პლატონი, არისტოტელე, ჯონ დუ და ასე შემდეგ. ამ სტატიაში ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი ინტელექტუალის ნოამ ჩომსკის აზრს გაგაცნობთ იმის შესახებ, თუ რა არის განათლების სისტემის დანიშნულება, რა არის განსხვავება განათლებასა და ინდოქტრინაციას შორის? „ ...

ყველას ვინც ზოგადი განათლების საკითხებით არის დაინტერესებული, აქვს აქტიური შეხება სკოლებთან, ალბათ, ერთხელ მაინც გასჩენია კითხვა, თუ როგორ ახდენს სკოლის დირექტორი სწავლის ხარისხზე გავლენას.( დირექტორის კონკრეტულად რა ქმედება აისახება მოსწავლეთა მიღწევებზე) ამ კითხვაზე ყველაზე ამომწურავი პასუხი გასცა რობერტ ჯ. მარზანომ 2005 წელს, წიგნში „School Leadership That Works“ წიგნი წარმოადგენს პრაქტიკულ გზამკვლევს სკოლის დირექტორებისთვის, სთავაზობს მათ რჩევებს, როგორ გადაჭრან ყოველდღიური პრობლემები. ...