სიზმრის გამომწვევი მიზეზები ისევ უცნობი რჩება მეცნიერებისათვის,რომლებიც სწავლობენ განსხვავებას „სიზმრების მაღალ გამოვლენასა“ და „სიზმრების დაბალგამოვლენას“ შორის.რაც გულისხმობს ადამიანს,რომელიც სიზმრებს ხედავს რეგულარულად ან იშვიათად.2013 წლის იანვარში ლიონის ნეიროქირურგიული ცენტრის გუნდმა, პერნი რაბის ხელმძღვანელობით, გააკეთა შემდეგი ორი დაკვირვება: “სიზმრების მაღალი გამოვლინების“ მქონე ადამიანები ძილის დროს ორჯერ უფრო ფხიზელნი არიან ვიდრე „სიზმრების დაბალი გამოვლენის “ მქონე და მათ ტვინი უფრო მეტად რეაქტიულია, როგორც ...