1. უმეგობროდ შეიძლება გაძლო კიდეც, მაგრამ თუ მეგობარი გყოლია, მას ვერასოდეს დაივიწყებ. 2. კანონი მოკლე უნდა იყოს რათა უცოდინარმა ადვილად დაიმახსოვროს. 3. ყველაზე ძლიერი ის არის,ვინც საკუთარი თავის მფლობელია. 4. ვნებანი ჭკუას ანიჭებენ ყველაზე უფრო ბრიყვს ადამიანებს და აბრიყვებენყველაზე ჭკვიანებს. 5. თუ გსურს სხვებს უყვარდე,შენ თვითონ უნდა გიყვარდეს. 6. თუ გინდა ყველაფერი დაიქვემდებარო. თვით შენ უნდა დაექვემდებარო გონებას. 7. ცხოვრება ...