ვიდრე პროფესიონალი მწერალი გახდებოდა, ჩალზ ბუკოვსკი, 49 წლის ასაკამდე ფოსტის  უბრალო კლერკად მუშაობდა. 1969 წელს გამომცემლობა “Black Sparrow Press”-ის დამფუძნებელმა ჯონ მარტინმა ცნობილ მწერალს შესთავაზა მიეტოვებინა სამსახური და დარჩენილი ცხოვრება წერისთვის მიეძღვნა. რისკის გაწევის სანაცვლოდ მარტინმა ბუკოვსკის 100 დოლარიანი ანაზღაურება შესთავაზა დარჩენილი ცხოვრების მანძილზე. მწერალი დათანხმდა გამომცემელს და 2 წლის შემდეგ მისი პირველი წიგნიც გაიცნო საზოგადოებამ. 1986 წელს წელს ჩარზ ...