რა არის ლიდერობა? ეს არის განსაკუთრებული თვისებების კომბინაცია, რომელიც ზოგიერთ ინდივიდს გააჩნია. თვისებების, რომლებიც საშუალებას აძლევს ინდივიდს სტიმული მისცეს სხვებს გარკვეული მიზნის მისაღწევად თუ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად. მოიცავს საერთო მიზნებს. ლიდერები თავიანთ ენერგიასა და ძალისხმევას იმ ინდივიდებისაკენ მიმართავენ, რომლებიც ცდილობენ რაღაცის ერთობლივად მიღწევას. არსებობენ ლიდერები, რომლებიც გადამწყვეტ როლს ასრულებენ კონკრეტული ადამიანისა თუ კაცობრიობის ცხოვრებაში. ცვლიან მათ შეხედულებებსა და სულისკვეთებას. ერთ-ერთ ...