1. ანაფორის ჩაცმით კაცი მღვდელი ვერ გახდება. 2. აქლემი ვერასდროს ხედავს თავის კუზს. 3. აღმართს დაღმართი მოსდევს. 4. ზედმეტად ბევრი აზრი ჩაძირავს ნავს. 5. სიზარმაცე ახალგაზრდისათვის სიბერის დასაწყისია. 6. თუ ცხვარი გინდა გახდე, იმისთვისაც მზად იყავი, რომ მგელი შეგჭამს. 7. პაციენტი, რომელიც ექიმს მემკვიდრედ გამოაცხადებს, ვერასოდეს გამოჯანმრთელდება. 8. რამდენიც გინდა, იმდენი აკაკუნე ყრუ კაცის კარზე. 9. როცა შენ აკეთებ იმას, ...