1. მოშიებულ გულს უნდა ჰქონდეს ბედნიერების მარცვალი წელიწადში ერთხელ მაინც. 2. ასეთია ქალების თავისებურებები – ტირიან როცა უჭირთ, ტირიან ბედნიერებისგან და ცრემლებს ღვრიან მაშინაც, როცა არც ერთი არ აქვთ. 3. ბედისწერა აქეთ – იქით გისვრის, როგორც საცობის ნაწილი ღვინოში, რომელიც გახსნა უფიციანტმა, რომელსაც არ დუტოვეს ჩაი. 4. ფული – ეს უბრალოდ ნაგავია ნამდვილ სიყვარულთან შედარებით. 5. ცუდ კომპანიაში ადამიანი მოხვდება ...