1. ყველა ქალი ცდილობს, მამაკაცი კეთილი მოქმედების გზაზე დააყენოს, მაგრამ დავყვებით თუ არა მათ ნებას-როცა მათი კეთილი სურვილის თანახმად, კეთილისმოქმედნი ვხვდებით, მათ აღარ ვუყვარვართ. 2. ლამაზი ტყუილების თქმა-აი, მიზანი ჭეშმარიტი ხელოვნებისა. 3. სამყაროს ნამდვილი საიდუმლო ცხადია და არა უხილავი. 4. არაჩვეულებრივი კაცი; მას არ ყავს მტრები და არავის არ სურს მასთან მეგობრობა. 5. ქველმოქმედება ბრბოს ცოდვებს იწვევს. 6. ნამდვილი სილამაზე ...

გამოვავლინოთ ხელოვნება და დავფაროთ ხელოვანი – აი, ეს არის ხელოვნების მიზანი. კრიტიკოსი ის არის, ვისაც ძალუძს ახლებურად ან ახალი მასალით გვამცნოს მშვენიერებით მინიჭებული საკუთარი შთაბეჭდილება. მაღალი თუ მდაბალი კრიტიკის ფორმა ავტობიოგრაფიის ერთ-ერთი სახეობაა. ისინი, ვინც სილამაზეში მახინჯ მხარებს ჰპოვებენ, ბილწი სულის ადამიანები არიან და არც მომხიბვლელობა გააჩნიათ. ისინი, ვისაც შესწევთ უნარი სილამაზის მაღალ აზრს ჩასწვდნენ, განსწავლული ადამიანებია, მათ უიმედოდ ვერ ...