ალბათ უმრავლესობას უნახავს თუ როგორ მიფრინავენ გადამფრენი ფრინველები ე.წ. “თბილ ქვეყნებში”. რატომ? რატომ მიფრინავენ ფრინველები ასე? მათ ხომ შეუძლიათ ცალ-ცალკე, ქაოსურად იფრინონ? მეცნიერული კვლევის მიხედვით ასეთი წყობით ისინი გადიან 70%ით მეტ მანძილს, და 70% უფრო სწრაფად, ვიდრე ცალცალკე. რა ხდება ასეთი ფრენის დროს: • წინ მიმავალი უკან მიმავალს ჰაერის ნაკადს უჭრის და უკანას ფრენა საგრძნობლად უადვილდება • უკან მფინავი წინას ...

რას გულისხმობს ტერმინი „უხილავი ხელი”? რა კავშირშია ერთმანეთთან ქართული ტრადიციები და ორგანიზაციული კულტურა? კომპლიმენტების როლი ჯგუფური მუშაობისას? რატომ უნდა შევქმნათ კორპორატიული ტრადიციები? ...