„ეხუტებით მოყვასთ და ამისათვის კეთილ სიტყვებს ჰპოვებთ.ხოლო გეტყვით თქვენ თქვენი სიყვარული მოძმისადმი თქვენდამივე უკეთური სიყვარულია“(ფრიდრიხ ნიცშე „ესრედ იტყოდა ზარატუსტრა“) ვეხუტებით ერთმანეთს და ერთმანეთში ვეძიებთ საკუთარ მე-ს. ადამიანს არ ძალუძს ყოფნა გარეშე მეორე ადამიანისა, რადგან მეორე ადამიანი იგივე საკუთარი თავია.“თქვენი უკეთური სიყვარული თავისადმი ჰქმნის თქვენ მარტოობას საპყრობილედ“(ფრიდრიხ ნიცშე  „ესრედ იტყოდა ზარატუსტრა“ ) და ზარატუსტრამ რა იცოდა რომ მისი საპყრობილე  მილიარდობით ადამიანს ...

უდიდესი გერმანელი ფილოსოფოსი ფრიდრიხ ნიცშე დაიბადა მეცხრამეტე საუკუნეში, იმ გარდამავალ ეტაპზე, როცა ევროპულ კულტურაში ნიჰილიზმი ბატონობდა. ნიცშეს ფილოსოფიის უმთარესი საკითხი კი სწორედ კულტურა და განათლებაა. ცნობილია, რომ ნიცშე აკრიტიკებდა თავისი თანამედროვე განთლების სისტემას. იგი თვლიდა, რომ განათლება მიზნად უნდა ისახავდეს ადამიანის ინდივიდად ჩამოყალიბებას. რა იგულისხმება ამაში ? ნიცშე აკვირდებოდა და ხედავდა, რომ ხისტმა განათლების სისტემამ მიატოვა რა ჰუმანისტური თვალსაზრისი, დადგა ...

“სტილი უნდა ამტკიცებდეს, რომ ვიღაცას სჯერა იდეის; არა მარტო ფიქრობს, არამედ გრძნობს მას.” 1882 წლის 8 აგვისტოდან – 24 აგვისტოს შუალედში, ფრიდრიხ ნიცშემ შეადგინა 10 სტილისტური წესი მწერლებისთვის. ის ინტენსიურად სწერდა რუსეთში დაბადებულ მწერალს, ლუიზა ანდრეას სალომეს.21 წლის ლუიზათი აღფრთოვანებულმანიცშემ,გადაწყვიტაისარამარტოთავის ინტელექტუალურ პროტეჟედ, არამედ ცოლად გაეხადა და მეორე შეხვედრის დროს ხელი სთხოვა.მიუხედავად იმისა, რომ ანდრეას სალომემ უარით უპასუხა და მათ შეწყვიტეს ...

სადღაც, უთვალავ მზის სისტემათა მოციმციმედ გადმოღვრილი კოსმოსის ერთ შორეულ კუთხეში, იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ვარსკვლავი, რომელზეც გონიერმა ცხოველებმა შემეცნება გამოიგონეს. ეს იყო “სამყაროს ისტორიის” ყველაზე ამპარტავანი და სიცრუით სავსე წუთი, რომელიც მხოლოდ ერთ წუთად დარჩა. ბუნებამ ორიოდეჯერ თუ მოასწრო ამოსუნთქვა, სანამ ვარსკვლავი გაშეშდებოდა და გონიერმა ცხოველებმაც სული დალიეს. _ ვინმეს ასეთი იგავი რომ შეეთხზა, ბოლომდე მაინც ვერ ...