იესო სულ იმეორებს „ ვისაც ყურები აქვს, ისმინოს, ვისაც თვალები აქვს, დაინახოს, მე აქა ვარ!“ რატომ იმეორებს ამას ასე ხშირად? იესო აზროვნების იმ განზომილებაზე საუბრობს, რომელიც მხოლოდ მოწაფეთათვის არის ხელმისაწვდომი. მხოლოდ უმცირესობას ესმოდა იესოსი. ეს გარდაუვალია, მაგრამ ვინ იყო ეს უმცირესობა? ეს იყო გაუნათლებელი ხალხი. ისინი არც უნივერსიტეტის პროფესორები ყოფილან, არც კანდიდატები და არც ფილოსოფოსები. ისინი უბრალო, ჩვეულებრივზე ჩვეულებრივი ადამიანები ...