ამ ლექციაში პროფესორი ნათელა იმედაძე მოკლედ მიმოიხილავს დიმიტრი უზნაძის ბიოგრაფიასა და მოღვაწეობას. ...