ერთხელ მოხუცი გლეხი ტყეში შეშას აგროვებდა. საბოლოოდ, მთელი დღის ნამუშევარი მოხუცი ძლიერ დაიღალა, სასოწარკვეთილმა შეშის კონა ძირს დააგდო და ტირილით შესძახა: “აღარ მინდა სიცოცხლე, ნეტავ სიკვდილი მოვიდოდეს ახლა და წამიყვანდესო!” საუბარი არც კი დაემთავრებინა, რომ მოხუცს, შემზარავი ჩონჩხის სახით, სიკვდილი გამოეცხადა. “რა გინდოდა მოკვდავო? გავიგონე რომ მეძახდიო” – ჰკითხა მან მოხუცს. მოხუცი შეცბა და სიკვდილს მიუგო: “ბატონო ჩემო, შეშის კონა ...