ალბათ ნოხი გადაგიბრუნებიათ და დაგინახიათ – მის პირუკუ მხარეს ისეთივე სურათი აქვს, როგორც ძირითად მხარეს. ქვეყნებიც ეგრე არიან. წარმოიდგინეთ დიდი ნოხზე გერმანიაა გამოსახული. ხატია პრეზიდენტი, რომელიც არ წყვეტს თითქმის არაფერს – უკანა მხრიდანაც ასეთივე პრეზიდენტია, ოღონდ ისე კარგად არ ჩანს. მერე პარლამენტი – პირზეც და პირუკანაც პარლამენტი იღებს კანონებს, მერე პოლიცია – ის ამ კანონებს იცავს – აქეთაც, იქეთაც. მერე ...

3300–ზე მეტი ჩატარებული კვლევა, ლიდერების შესახებ, ცხადყოფს, რომ არსებობს ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს გააჩნია. ეს თვისება მომავლის ხედვაა. ადრე ვახსენე, რომ ადამიანის ისტორიაში ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა:  „თქვენ ხდებით ის, რასაც ფიქრობთ – უმეტეს შემთხვევაში.“ და რა არის ის რაზე ფიქრშიც ლიდერები დროის უმეტეს ნაწილს ატარებენ? ლიდერები მომავალზე ფიქრობენ, იმაზე თუ საით მიდიან და რა სარგებელი შეიძლება მიიღონ ...

1. რა ახალი უნარი გსურთ შეიძინოთ/შეისწავლოთ ამ წელს ყველაზე მეტად? 2. რომელი უნარი გინდათ გაიუმჯობესოთ ამ წელს, რომელიც უკვე გაქვთ? 3. დაასახელეთ ის 3 წიგნი რომელიც აუცილებლად გინდათ წაიკითხოთ 2012 წელს. 4. რა კონკრეტული მიმართულებით გსურთ წაახალისოთ თქვენი მეუღლე? დაასახელეთ რა გზით შეგიძლიათ ამის გაკეთება. 5. იფიქრეთ თქვენი ცხოვრების ყველაზე მთავარ მიზანზე. რას მოიმოქმედებთ ამ წელს იმისათვის რომ ერთი ნაბიჯით ...