ხშირად გვგონია, რომ მარტო პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის ფლობა საკმარისია წარმატებული მოლაპარაკებისთვის. სინამდვილეში ყველაზე დიდი ფაქტორი თავად ინფორმაციის მიწოდების მანერას უკავშირდება. სწორი სიტყვების გამოყენებით, სწორი ემოციით მომხმარებლამდე ნებისმიერი ინფორმაციის მიტანაა შესაძლებელი. გთავაზობთ სიტყვა-მაგნიტების შერჩევის რამდენიმე მეთოდს: მოუსმინეთ, მოუსმინეთ და კიდევ ერთხელ, მოუსმინეთ! უმთავრესი წესი: დიალოგში მთავარ როლს კლიენტი ასრულებს. ხშირად გაყიდვებში დუმილი ლაპარაკზე მნიშვნელოვანია. ძირითადად კლიენტმა უნდა ისაუბროს და ამავდროულად დარწმუნებული ...

თუკი ვინმეს ჰგონია, რომ მოლაპარაკებები მხოლოდ ბიზნეს სამყაროსთვის დამახასიათებელი თემაა, უდიდეს შეცდომას უშვებს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სფერო ნამდვილად ხელოვნების დარგია და მოგვიანებით დავასაბუთებ ჩემს მოსაზრებას. ადამიანი დაბადებიდან ერთვება ამ პროცესში, თავიდან გაუცნობიერებლად, შემდეგ სხვათა ზემოქმედებით, ბოლოს კი თავად ცდილობს უკეთ დაეუფლოს ამ საკითხს და პროფესიონალად ჩამოყალიბდეს. მეცნიერებაა თუ არა მოლაპარაკება? თუკი გამოცდილ პროფესორებს და ბიზნეს სამყაროს წამყვან ადამიანებს ...