1. სხვას რომ ასწავლო, ამას უფრო მეტი ჭკუა სჭირდება, ვიდრე თვითონ რომ ისწავლო. 2. ბევრი რამ უნდა ისწავლო, რათა შეიგნო რომ ცოტა რამ იცი. 3. ცხოველებს დიდებული თავისებურება აქვთ – სიმხდალის გამო ლომი არ გახდება მეორე ლომის მონა. 4. შეუძლებელია პატიოსანი და გულწრფელი ეკამათოს რეგვენს. 5. თუ მართლაც არსებობს კარგი „ქორწინების ცნება“, ის აუცილებლად არა მხოლოდ სიყვარულს, არამედ მეგობრობას ეფუძნება. ...