სახალისო ანიმაცია გოჭზე, რომელიც დაჟინებით ცდილობს მიზნის მიღწევას. https://www.youtube.com/watch?v=-DoUTbhufvA წყარო “ოთხი მოტივის ფორუმი“ ...

გიფიქრიათ ოდესმე, უარი გეთქვათ თქვენს მიზანზე, თუ მისი მიღწევა ძალიან შორი გეჩვენებოდათ? ამ შემთხევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისყოფის გამოვლენა. გადაწყვიტეთ, განახორციელოთ გრძელვადიანი პროექტი, მაგალითად, წიგნის წერა. გავიდა რამდენიმე თვე და გაჩერდით, რათა დაგენახათ შესაბამისი შედეგი. სასურველი შედეგის არქონის შემთხვევაში, ამჩნევთ, რომ გჭირდებათ გაცილებით დიდი ნაბიჯის გადადგმა. სხვანაირად ვერ განახორციელებთ პროექტს, რომელსაც ეთაყვანებოდით სულ ცოტა ხნის წინ. მცირე ნაბიჯების გადადგმა დაგეხმარებათ წინ ...

ისტორია ადამიანის შესახებ, რომელმაც ათ თვეში რადიკალურად შეცვალა საკუთარი ცხოვრება. ...

რომელია სიცოცხლის საუკეთესო გზა და როგორ მივანიჭოთ ცხოვრებას მნიშვნელოვნება? არისტოტელეს თვალსაზრისით, საგნის მნიშვნელობის განსაზღვრა, მხოლოდ მისი დანიშნულების გააზრებით შეიძლება. მაგალითად, წამლის მნიშვნელობის გააზრებისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ მისი დანიშნულება ავადმყოფის განკურნებაა. ცხოვრებისეული მიზნები ერთიმეორეს ექვემდებარებიან, მაგალითად თუ ახლა სამედიცინო სტუდენტის მიზანია ექიმი გახდეს, მასზე უფრო აღმატებული მიზანი (ანუ რისთვისაც ის ზემოთხსენებულ მიზანს მისდევს) ავადმყოფ ადამიანთა დახმარებაა. თუმცა შეიძლება არსებობდეს მასზე მაღალი ...