საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები, რომელიც ბოლოს დროს საქართველოში ტარდება (TIMSS. PIRLSI.PISA) ცხადჰყობს, რომ მოსწავლეთა დიდი ნაწილი, აუცილებელ საბაზისო უნარების მინიმუმს ვერ ფლობს. მოსწავლეებმა არ იციან, როგორ ისწავლონ სწორად. მოზარდის განათლების პროცესის წარმართვაზე, უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას. მათ შორის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებია ოჯახი და სკოლა. საერთაშორისო კვლევების დიდი ნაწილი, განათლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, სწორედ აქ – ეძებს. დღეს, მსოფლიო იმდენად დიდი ინფორამაციის მატარებელია, ყველა ...