მოხუცი ყიდის საზამთროებს ბაზარში. წინ წარწერა აქვს: ” ერთი საზამთრო – 3 ლარი, 3 საზამთრო – 10 ლარი”. ჩერდება გამვლელი: – მოხუცო, კარგად ხარ?! ერთი თუ 3 ლარი ღირს, სამი 10 ლარი როგორ?! – აი ეგრე გამოდის და…. პასუხობს მოხუცი. – რა გამოდის ეგრე?! აი, შენ სამი ლარი და მომეცი ერთი საზამთრო. მოხუცი ართმევს 3 ლარს, აწოდებს საზამთროს. – აი, ...

აღნიშნული სტატია ჩემი, როგორც ერთი ჩვეულებრივი მომხმარებლის, სუბიექტური დაკვირვების შედეგად გამოტანილ დასკვნაა. რა თქმა უნდა, რასაც წაიკითხავთ იქნება სუბიექტური მოსაზრება და არა დამტკიცებული ჭეშმარიტება, თუმცა მაქვს განცდა, რომ დასმული საკითხი ბევრი თქვენგანისთვის იქნება ნაცნობი და შესაძლოა ვიტყვი სხვა მომხმარებლის სათქმელსაც. მომხმარებელი ბერჯერ ვახსენე, თუმცა ამ სტატიის სამიზნე ჯგუფი უფრო მეტად არიან მეწარმეები არიან, რომლებიც ქმნიან გარკვეულ პროდუქტს და მომსახურებას მომხმარებლებისთვის. ჩემთვის, ...

კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბატონი ანდრო დგებუაძე, საუბრობს ბაზრის წილზე, სტრატეგიასა და მასში არსებულ “ჯაზის ელემენტებზე”. ამ მოკლე და საინტერესო ლექციაში, საუბარი იქნება ბაზარზე პროდუქტის შეტანისა და დამკვიდრების სტრატეგიების შესახებ. განხილული იქნება BCG – მატრიცა, პროდუქტის სიცოცხლის ციკლი და ასევე საკმაოდ საინტერესო თეორია, რომელსაც ინოვაციის დიფუზიის კანონი ეწოდება. ...

მომხმარებელმა ხშირად არ იცის ან არ შეუძლია აღწეროს, თუ რა განაპირობებს მის მოქმედებას. ამდენად, მოტივაციის მკვლევარები მრავალფეროვან საცდელ საშუალებებს იყენებენ, იმისათვის, რომ ნათელი მოჰფინონ იმ ემოციებსა და დამოკიდებულებებს, რომელიც მომხმარებელს უჩნდება ყიდვის პროცესში. ეს ზოგჯერ უცნაური საშუალებები, რომელიც მოიცავს თავისუფალ ასოციაციასა და ე.წ. მელნის ლაქის ინტერპრეტაციებს, ავლენს მომხმარებლის ოცნებებსა და ფანტაზიებს ყიდვის პროცესში. შესყიდვისას ადამიანის არჩევანზე დიდ გალენას ახდენს  რიგი ...