წარმატებაში არაფერია მისტიური, უმეტეს შემთხვევაში, ის დიდი შრომის შედეგად მიიღწევა. თუმცა ბევრს არ შეუძლია მუდმივად შრომაში იყოს ჩართული და ვერ თავს ატანს საკმარის ძალისხმევას. აქედან გამომდინარე, უმეტესობას აწუხებს კითხვები: როგორ გადავლახოთ ეს დაბრკოლება? როგორ მივცეთ მოტივაცია საკუთარ თავს უფრო ნაყოფიერი შრომისთვის? გთავაზობთ რამდენიმე ეფექტურ რჩევას კარგი შედეგის მისაღწევად: 1. ნათლად წარმოიდგინეთ მიზნის დასასრული რჩევის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ შეინარჩუნოთ მოტივაცია ...

ბავშვი საკუთარ თავს აფასებს გარემოდან წამოსული შეფასებების ფონზე. ის ხშირად ბევრ რამეში საკუთარ თავს ადანაშაულებს. მას სჭირდება სტიმული, რომ განახორციელოს დაწყებული საქმე. სჭირდება მისთვის პრიორიტეტული ადამიანების პატივისცემა, რომ პატივი სცეს საკუთარ თავს. თვით–ღირებულებასაც ბავშვი იმის მიხედვით იძენს, თუ რამდენად ღირებულია ის მასზე მზრუნველი ადამიანებისა და სხვა გარეშე ადამიანებისათვის. რა აკეთებს ზრდასრული ადამიანი? ზრდასრულ ადამიანს, რომელსაც აქვს ჯანსაღი ფსიქიკა ამ ყველაფერზე ...