ყველა ხელმოცარული ერთი ნიშნით ჰგავს ერთმანეთს: მათ კარგად იციან წარუმატებლობის მიზეზები და წარმოგიდგენენ მტკიცე ალიბს, თუ თვითონ რატომ ვერ მიაღწიეს ვერაფერში წარმატებას. ზოგიერთი ეს განმარტება გონებამახვილურია, ხოლო ზოგიერთი ფაქტებითაც მტკიცდება, მაგრამ არც ერთი ალიბი არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ მარცხი განიცადეთ. სამყაროს მხოლოდ წარმატება აინტერესებს! არსებობს ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ალიბთა სია, რომელიც ფსიქოლოგთა მიერ არის შედგენილი. დაუკვირდით მას ყურადღებით და ...