ნამდვილად მაშინ ვცხოვრობთ, როდესაც გვიყვარს. მე არ შემიძლია ავირჩიო საუკეთესო. საუკეთესო თავად მირჩევს მე. შენ ვერ ხედავ, თუ ვინ ხარ სინამდვილეში. რასაც შენ ხედავ ეს შენი ჩრდილია. ჩვენ, დამჭკნარ ფოთლებს, ისეთი ძლიერი ხმა გვაქვს, რომ შეგვიძლია ქარიხლებსაც კი გავსცეთ პასუხი. და შენ რატომ ხარ ასეთი ჩუმი? ,,მე უბრალო ყვავილი ვარ”. კაცი ახალშობილი ბავშვია და მისი ძალა ზრდის შესაძლებლობაში იმალება. მშვენიერებავ, ...