პრინცესა, პრინ-ცე-სა-ა-! – დაიძახეს ფანჯარასთან. – მშვენიერი პრინცესა აქ ცხოვრობს? პრინცესამ გაბრაზებით ამოიოხრა სარკმლიდან და გასძახა – რა გინდა?! ქვემოთ პრინცი იდგა. ნამდვილად შესანიშნავი პრინცი ცხენით. – პრინცესა აქ ცხოვრობს? შემკრთალმა პრინცესამ დაიყვირა – აქ არ არის, მინდვრებსა და ტყეებში სეირნობს და ყვავილებს აგროვებს. ხვალ მოდი! პრინცმა ყურადღებით აიხედა ზემოთ, შემდეგ პერგამენტი ამოიღო და ნახატი ფანჯარაში გამოყოფილ ქერათმიან თავს შეადარა: ...