1. რამდენ სისულელეს ამბობენ იმის ცდაში, იქნებ რამე ახალი წამომცდესო. 2. შემთხვევითობა არ არსებობს! ყველაფერი გამოცდაა, ან დასჯა, ან ჯილდო, ან კიდევ წინასწარჭვრეტა. 3. სასაცილოდ აგდება სხვისი ხშირად მხოლოდ ჭკუის სიღატაკეს ამტკიცებს. 4. ყოველი ადამიანი დამნაშავეა იმ სიკეთის გამო, რომელიც მან არ გააკეთა. 5. ფულის ნაკლებობა კი არა, ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობა ხდის სახელმწიფოს უძლურს. 6. უზომოდ პატარა ადამიანებს უზომოდ დიდი ...