1973 წელს, ამერიკელ მწერალ ელვინ ბრუკს ვაითს ერთმა ნაცნობმა წერილი მისწერა. კაცს ძლიერი დეპრესიის ნიშნები ჰქონდა და ჩანდა ადამიანთა მიმართ რწმენა საბოლოოდ დაეკარგა. მწერალი, ამ დროისთვის, 74 წლის გახლდათ. მან მალევე მისწერა კაცს საპასუხო წერილი. ძვირფასო მეგობარო, ვიდრე ამქვეყნად თუნდაც ერთი სამართლიანი კაცი არსებობს, ვიდრე ქვეყნად კიდევ არის ერთი თანაგრძნობით სავსე ქალი, მათი გავლენა ყოველთვის ვრცელდება და საბოლოოდ, საერთო სურათი ...