რამდენად კორექტული ხართ, როცა თქვენს ოპონენტს აკრიტიკებთ? ფილოსოფოსი დანიელ დენეტი გვთავაზობს, საკუთარი მოსაზრების ოპოტენტამდე მიტანის, ოთხ გონივრულ გზას: 1. უნდა ეცადოთ თქვენი ოპონენტის პოზიცია იმდენად ნათლად, გასაგებად და ზუსტად გადმოსცეთ, რომ თქვენმა ოპონენტმა თქვას: „მადლობელი ვარ, ვისურვებდი მეც ასე შემეძლოს ამის გადმოცემა.“ 2. აუცილებლად უნდა აღმოაჩინოთ და ხაზი გაუსვათ საკითხებს, რომლებშიც თქვენი მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა; 3. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ რამე, ...