ეს ერთწუთიანი სამოტივაციო ანიმაცია გვიჩვენებს სამ სახალისო მაგალითს, რომელშიაც ერთობის ძალა გამარჯვებული რჩება. ...

ალბათ უმრავლესობას უნახავს თუ როგორ მიფრინავენ გადამფრენი ფრინველები ე.წ. “თბილ ქვეყნებში”. რატომ? რატომ მიფრინავენ ფრინველები ასე? მათ ხომ შეუძლიათ ცალ-ცალკე, ქაოსურად იფრინონ? მეცნიერული კვლევის მიხედვით ასეთი წყობით ისინი გადიან 70%ით მეტ მანძილს, და 70% უფრო სწრაფად, ვიდრე ცალცალკე. რა ხდება ასეთი ფრენის დროს: • წინ მიმავალი უკან მიმავალს ჰაერის ნაკადს უჭრის და უკანას ფრენა საგრძნობლად უადვილდება • უკან მფინავი წინას ...