გამორჩეულია ადამიანი,რ ომელიც  გვერდით ჩაუვლის პატარა ლითონის ნაჭერს და მასში მშვენიერი ქანდაკების შექმნის შესაძლებლობას ხედავს. იგი ქალაქის ძველ და უსიცოცხლო ნაწილშიაც კი ახალი დასახლების განვითარების პერსპექტივას ამჩნევს.  გამორჩეული ადამიანი ცხოვრების ყოველ კუთხე–კუნჭულში შესაძლებლობებს ხედავს! იყო გამორჩეული ნიშნავს ფართოდ გაახილო თვალები, იყო აქტიური,იყო საკმარისად ნიჭიერი, თავდაჯერებული და კრეატიული იმისათვის,  რომ დაინახო შესაძლებლობები. გამორჩეული ადამიანი ამბობს: ჯერ გაარკვიე რისი გაკეთებაა საჭირო, ვიდრე ...