Tagged: გამონათქვამი

0

საკუთარი გრძნობების, ემოციების და ცხოვრების სხვადასხვა რთული გამოვლინების გამოსახატად, ხშირად გვიჭირს სათანადო სიტყვების შერჩევა. ჰარუკი