კარდინალ რიშელიეს ბოლო სიტყვა:”გააჩერეთ საათი! მე იგი წუთებს მითვლის”. საქართველოს კათალიკოზ-პატრიარქი ამბროსი ხელაია: “სული ჩემი ღმერთს ეკუთვნის! გული – სამშობლოს! მძორი ჯალათებო, თქვენია და რაც გინდათ ის უყავით მას”. ისააკ ნიუტონის ეპიტაფია: “ეს მარმარილოს ლოდი აღიარებს ისააკ ნიუტონს მოკვდავად, მაშინ როცა დრო, ბუნება და ზეცა მის უკვდავებას ადასტურებს” მიხეილ ჯავახიშვილის ეპიტაფია წერაქვში სიმბოლურ ქვაზე: “აქ არ განისვენებს მიხეილ ჯავახიშვილი, აქ ...