კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბატონი ანდრო დგებუაძე, საუბრობს ბაზრის წილზე, სტრატეგიასა და მასში არსებულ “ჯაზის ელემენტებზე”. ამ მოკლე და საინტერესო ლექციაში, საუბარი იქნება ბაზარზე პროდუქტის შეტანისა და დამკვიდრების სტრატეგიების შესახებ. განხილული იქნება BCG – მატრიცა, პროდუქტის სიცოცხლის ციკლი და ასევე საკმაოდ საინტერესო თეორია, რომელსაც ინოვაციის დიფუზიის კანონი ეწოდება. ...