საქართველო ოდითგანვე იწვევდა გარშემომყოფთა ინტერესს გეოგრაფიული მდებარეობის, კულტურული ძეგლებისა თუ ადათ-წესების გამო. არა ერთი  ცნობილი მოგზაური ყოფილა ჩვენი ქვეყნის სტუმარი და კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფოს ინტერესი გამოუწვევია ქართულ სიმდიდრეს. ყველა მათგანს ერთი პრობლემა ჰქონდა – ადგილობრივი გეოგრაფიული თავისებურებების არცოდნის გამო დროში ვერ ეტეოდნენ, მათი მოგზაურობის ვადები არასაკმარისი იყო ხოლმე საქართველოს სანახავად. შესაძლოზე ცოტა სარგებელს იღებდნენ ამ ქვეყანაში ღირსშესანიშნაობების ტკბობისაგან. წამოიდგინეთ, ...