ყველა ადამიანისთვის განსხვავებული მამოძრავებელი ძალა არსებობს. თითოეულ ჩვენგანს აქვს საკუთარი „ფაქიზი სიმები“ და თუ სულიერ ძიებაში იმყოფებით, მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ შეეცდებით შეადგინოთ თქვენი შემაგულიანებელი მოტივების ნუსხა. გარდა ფინანსური მიზნებისა, არსებობს კიდევ ოთხი განსხვავებული არამატერიალური მოტივატორი. ამათგან პირველი არის აღიარება. ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. ცნობილი კომპანიების ხელმძღვანელებმა და მენეჯერებმა ბევრი ისეთი ადამიანი იციან, რომლებიც აღიარების მოსაპოვებლად უფრო მეტს გააკეთებენ, ვიდრე ...