ეს ერთდროულად ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე საინტერესო და გადმოსაცემად ყველაზე ძნელი გაკვეთილია ‘წარმატების კანონის“ მთელი კურსიდან- ამბობს ნაპოლეონ ჰილი. ყველამ, ვინც მიისწრაფის აზრის სიზუსტის მიღწევისაკენ, უნდა დაიცვას ორი ძირითადი წესი: 1. იმისთვის, რომ ზუსტად იაზროვნო, უნდა განასხვაო ფაქტები უბრალო ინფორმაციისაგან. (არსებობს დიდი რაოდენობით ინფორმაცია, რომელიც ფაქტებზე არ არის დაფუძნებული ) 2. ფაქტები უნდა დაყოთ ორ ჯგუფად: მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო, საქმესთან დაკავშირებული ...