ამ საკითხზე წარმოდგენის შესაქმნელად,საქართველოს შრომის კოდექსის მიერ გათვალისწინებულ რეგულაციას შეძლებისდაგვარად გაგიმარტივებთ. დამსაქმებელს უფლება აქვს, კანდიდატს (პოტენციურ დასაქმებულს) მხოლოდ იმ ინფორმაციის წარდგენა მოსთხოვოს, რომელიც დამსაქმებელს მისი სამსახურში აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად სჭირდება. თავის მხრივ კი, კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს ყველა იმ გარემოების ...

(ნაწილი პირველი) მოგესალმები მკითხველო! ხშირად ვხედავ, რომ ადამიანებმა არ იციან საკუთარი ელემენტარული უფლებების შესახებ, რითაც შეიძლება ბოროტად ისარგებლონ. ამიტომ მინდა ვიზრუნო შენზე და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, გაგიმრავლო ცოდნა შენი უფლებების შესახებ და ვეცდები ეს მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე აგიხსნა. როგორც იტყვიან: ...